با در خانه ماندن خودمون به همه پرستارا و پزشکا  کمک می کنیم تا از این بلای بزرگ نجات پیدا کنیم و آن ها هم بتونند در کنار خانوادهشون زندگی کنند .

شما می تونید برنامه های خاصی داشته باشید فقط از دعا کردن فراموش نکنید . توکل بر خدا مشکل تمام درد هاست .

ما سعی کردیم در صفحات مجازی تلگرام و اینستاگرام خمسجد مهدیه ادعیه ها مورد نظر را بگزاریم که پیشنهاد بهتون می دهیم حتما سری بزنید

تلگرام و اینستاگرام ما

@mahdiehthr