مراسم آخر صفر  با سخنرانی حجت السلام و المسلمین سید میثم مومنی و مداحی آقای سعید علی اکبرخانی

شب اول

فایل صوتی سخنرانی حجت السلام و المسلمین سید میثم مومنی

فایل صوتی مداحی آقای سعید علی اکبر خانی ( زمینه)

فایل صوتی مداحی آقای سعید علی اکبر خانی (واحد)

فایل صوتی مداحی آقای سعید علی اکبر خانی ( واحد شلاقی)

شب دوم

فایل صوتی سخنرانی حجت السلام و المسلمین سید میثم مومنی