جهت شرکت در جشن بزرگ نیمه شعبان نام و مشخصات خود را همراه با جمله اللهم عجل الولیک الفرج به سامانه ۵۰۰۰۱۰۰۷۰ ارسال نمایید