تصاویر دعای ندبه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۲ با نوای حاج محمد جعفرنژاد از حرم مطهر رضوی