اسامی اعضا هیئت امنا مسجد مهدیه تربت حیدریه

ردیف

نام اعضا

تصویر

۱ حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمد داوری ( امام جماعت مسجد)  process.php

۲

آقای اسماعیل محمد نژاد

۳

آقای قاسم خسروی  3

۴

آقای احمد محمدپور  

۵

آقای محسن حاجی حسینی  2

۶

آقای علی اصغر خضری

۷

آقای عبدالرزاق وکیلی  5

۸

آقای محمد مهدی خسروی  1111

۹

آقای عباس خسروی  1
۱۰ آقای فرهاد ظهوریان