مراسم پرفیض دعای ندبه مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۰ با نوای حاج رضا نبوی از تهران