تصاویر دعای ندبه مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۱ با نوای حاج آقای عقدایی از حرم مطهر رضوی