با در خانه ماندن خودمون به همه پرستارا و پزشکا  کمک می کنیم تا از این بلای بزرگ نجات پیدا کنیم و آن ها هم بتونند در کنار خانوادهشون زندگی کنند . شما می تونید برنامه های خاصی داشته باشید فقط از...

ادامه مطلب ...